Zorg

Zorg


Nachtegaai is een school die aandacht heeft voor elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, ook wat het leren betreft. Niet alleen de schoolse vaardigheden komen aan bod. We helpen kinderen om een realistisch zelfbeeld te krijgen en om te leren omgaan met eigen kwaliteiten en beperkingen.

De klasgroepen zijn zo samengesteld dat kinderen veel mogelijkheden krijgen om van elkaar te leren. We organiseren het werk zodat leerlingen bezig zijn met inhouden die hen boeien en werken op en net boven hun niveau. Op die manier blijven ze uitgedaagd.

Verschillende leerlingen vragen een verschillende aanpak. Niet iedereen kan dezelfde verantwoordelijkheid aan. De ene krijgt alles zelfstandig rond, iemand anders wordt mee begeleid in het plannen om bij de verschillende stappen aan het werk te geraken.


Door onze manier van werken kunnen we leerlingen een brede basiszorg aanbieden. De klasleerkracht volgt de kinderen op via dagdagelijkse gesprekken, observaties, portfolio,...

Voor kinderen met extra noden, aangegeven door de leerling zelf, leerkracht of ouder, wordt bekeken welke stappen nodig zijn en stippelen we een gepast traject uit. Hiervoor is een diagnostisering of etikettering niet nodig. Dit vermijden we zoveel mogelijk.


Klasleerkrachten, ouders, eventueel CLB overleggen en zoeken samen naar een gepaste begeleiding voor ieder kind. We maken afspraken en stellen acties op in onderling overleg. We werken kind-, klas- en leerkrachtondersteunend, in kleine niveaugroepjes of individueel naar gelang de behoefte en de mogelijkheden. We houden voor ogen dat het kind auteur blijft van zijn eigen verhaal.


We staan achter inclusief en geïntegreerd onderwijs en trachten onze zorgwerking hierop af te stemmen en te organiseren.