vrije teksten

Er wordt heel wat geschreven in een freinetklas. Kleuters doen dat in de vorm van tekeningen, bouwwerken, fantasiespel. Leerlingen van het lager schrijven eigenhandig hun teksten. Ze zijn vrij om te kiezen waarover. In de kring lezen ze deze aan elkaar voor. Elke week kiezen we een tekst om met de klas te bespreken. Samen gaan we de eerste versie nog beter maken. We kijken of de inhoud helemaal duidelijk is, we leren waar hoofdletters en leestekens moeten staan en controleren spelling. Als we een geschikte titel hebben bedacht, is de tekst klaar voor de klaskrant. 

Teksten waar kinderen trots op zijn, willen ze tonen, willen ze ophangen aan de muur om gelezen te worden. Dat kan niet met een kladje uit je schrift. Ze moeten nadenken over lay-out, gaan ze schrijven of typen, welke illustratie past erbij en welke techniek gaan ze daarvoor gebruiken: druktechniek, tekenen, schilderen, foto’s, fotoshop, …
Kortom, we maken van die vrije tekst mooi werk.
vrije tekst tweede leerjaar