Voor- en naschoolse opvang

voor- en naschoolse opvang


In Nachtegaai zullen kinderen gebruik kunnen maken van voor- en naschoolse opvang.

Hoe we deze organiseren, ligt nog niet vast. Samen met ouders bekijken we wat de vraag is en wat haalbaar is.


Enkele mogelijkheden:


  • We maken gebruik van Tutti Frutti. Dit is de buitenschoolse opvang van stad Sint-Truiden. We legden contacten met hen en afhankelijk van het aantal kinderen dat naar de opvang zal gaan, kunnen we bij hen terecht.
  • We richten op school zelf opvang in, met vrijwilligers.
  • We zoeken iemand extern die op school voor- en naschoolse opvang kan aanbieden.