onderzoeken, werkstukken en projecten

Kinderen brengen een stukje van hun leefwereld mee in de kring. We wandelen in de buurt en blijven stilstaan bij opmerkelijke of net niet opgemerkte dingen. Gesprekken hierover roepen vaak veel vragen op. Die vragen kunnen aanleiding zijn tot een onderzoek. Hoeveel stippen heeft een lieveheersbeestje? Wanneer is een steen steenkool? Wat kan ik kopen met 2 cent? Hoe goed kan een dier zich camoufleren? Waarom knipperen we met onze ogen? Waarom hebben sommige mensen precies hetzelfde huis?
De vragen van kleuters en leerlingen van een zesde klinken wat anders, zijn verschillend van niveau of verwondering. Allemaal leiden ze tot onderzoek.

Kinderen gaan hiermee aan de slag. Ze proeven, voelen, horen, ruiken, experimenteren, zoeken op, tekenen, interviewen mensen, vergelijken, schrijven teksten... We sturen leerlingen erop aan om zoveel mogelijk zelf op onderzoek te gaan. Zo leren ze niet de wereld vanuit de schoolboeken kennen, maar de wereld waar ze zelf deel van uit maken. Het proces van een onderzoek verloopt meestal in stappen: een duidelijke onderzoeksvraag, informatie verzamelen, die informatie verwerken zodat je een antwoord hebt op die eerste vraag, bespreken met leerkracht en groep, presenteren van het werk.