levend rekenen

Rekenen zit overal om je heen: een rij van groot naar klein, de nieuwe schoenen die weer een beetje groter zijn, het tijdstip waarop de speeltijd begint, de verjaardagstaart in gelijke stukken verdelen, het lokaal dat geschilderd moet worden, de moestuin aanleggen,... Vanuit deze situaties formuleren we een rekenvraag. Verschillende oplossingen komen aan bod. Dat is de basis voor het rekenonderwijs. Hieraan koppelen we instructielessen en oefenen  het geleerde verder in.