kring

De kring is de spil waar de dagelijkse organisatie om draait. Hier begint en eindigt de dag. Kinderen komen met verhalen, tonen spullen, lezen voor, stellen vragen. De groep gaat ermee aan de slag. Op boeiende onderwerpen gaan we dieper in, we noteren onderzoeksvragen en  spreken af  wie met welk onderwerp aan de slag gaat. 


Tijdens een klasraad bespreken we wat goed loopt , waar er wrevels over zijn en nieuwe ideeën komen aan bod. Onderwerpen waar heel de school mee te maken heeft, worden op de agenda gezet van de kinderschoolraad. Elke groep is vertegenwoordigd door twee leerlingen. Hier maken we speeltijdafspraken, bespreken we het idee over het inrichten van de stille werkplek, stellen nieuwe ateliers voor, ... Iedereen wordt serieus genomen en praat mee op voet van gelijkheid.