Betrokken ouders

WERKGROEPENOuders worden als partners gezien en kunnen dan ook op verschillende manieren participeren in het schoolgebeuren. Ze kunnen in een werkgroep actief zijn, in het bestuur zetelen, een rol spelen bij de begeleiding van een groep kinderen. Zo helpen ze bijvoorbeeld in de klas, ze zorgen voor vervoer of begeleiding bij uitstappen, knappen klussen op of helpen in de tuin, ... Via verschillende kanalen hebben ouders de mogelijkheid tot inspraak, het formuleren van voorstellen en het mee uitwerken van ideeën.


Participatie van ouders is vrijwillig, maar is vooral erg gewenst en zinvol, zeker in de opstartfase.


Werkgroepen ontstaan al naar gelang de nood en kunnen achteraf misschien ook weer verdwijnen.


Om mee je schouders onder te zetten:KERNGROEP


Deze groep spreekt regelmatig af. Op dit moment wordt hier de opstart van de school besproken:

  • het werk plannen en concreet maken
  • organiseren van infoavond en opendeurdag
  • mee promo maken
  • nadenken over het pedagogisch kader

Binnen onze coöperatie stippelen we de lijnen uit om samen school te maken.


Andere werkgroepen die snel zullen ontstaan: tuin, klussen, buurt, veiligheid en verkeer, website,...