Ateliers


De voormiddagen brengen de kinderen meestal door met de eigen klasgroep. Tijdens de namiddagen worden ateliers georganiseerd.


Kinderen van de lagere school - alsook kinderen van de 3de kleuterklas en van het eerste leerjaar die hieraan toe zijn - maken de keuze hoe ze die tijden zinvol invullen. Hierin worden ze eerst begeleid om dit later zelf in handen te nemen.


Er is de mogelijkheid om verder te werken aan een onderzoek, eigen werk af te werken, hun tekst te illustreren. Volgen ze een atelier, dan wordt er bijvoorbeeld een nieuwe techniek aangeleerd. Er wordt voldoende tijd voorzien om zich hier echt in te verdiepen, te experimenteren, zich een techniek eigen te maken en op hun beurt misschien wel door te geven aan anderen. Het aanbod van de ateliers is nog een stuk ruimer: grafische kunst, drukken, buurtwandeling, kinderkoor, musical, ukelele, sport, werken in de moestuin of de helpen in de volkstuinen, gedichten schrijven, paddenoverzet, vuur leren maken, winkel runnen, naaiatelier, schoolkrant, … Kinderen krijgen de kans om een taak op te nemen bij de kleuters. Bijvoorbeeld een verhaal voorbereiden en vertellen, samen met kleuters een tekst schrijven en hier illustraties bij maken, poppenkast spelen, meehelpen aan een onderzoek, een bewegingsactiviteit, …


Het aanbod is afhankelijk van de eigenheden van de leerkrachten, de initiatieven of voorstellen van de kinderen, de vaardigheden van ouders of externen.


Het kan zijn dat zo’n atelier enkele namiddagen duurt, of verspreid wordt over verschillende weken. Het is belangrijk dat het geen vrijblijvende activiteiten zijn. Elk atelier eindigt met een voorstelling. Dat kan op veel verschillende manieren.